ASUS ROG G751JY - Параметри BIOS

background image

Параметри BIOS

ПРИМІТКА: Екрани BIOS цього розділу подано лише в якості прикладу.

Фактичний вигляд екранів може відрізнятись залежно від моделі та

регіону.

Завантаження

В цьому меню можна визначити пріоритет опцій завантаження.

Під час налаштування параметрів пріоритету опцій завантаження

можна звернутись до наступної інформації.
1.

На екрані Boot (Завантаження) виберіть Boot Option #1

(Варіант завантаження №1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system boot

order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

80

Електронний посібник користувача ноутбука

2. Натисніть

і виберіть пристрій як Boot Option #1

(Пристрій для завантаження №1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

81

Безпека

У цьому меню можна вказати адміністратора та пароль користувача

ноутбука. Тут також можна контролювати доступ до жорсткого

диска ноутбука, інтерфейсів вводу/виводу (I/O) та інтерфейсу USB.

ПРИМІТКА:

Якщо встановлено User Password (Пароль користувача), перед

завантаженням операційної системи ноутбука з'явиться запит на

його введення.

Якщо встановлено Administrator Password (Пароль

адміністратора), то до входу в BIOS, з'явиться запит на його

введення.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only

asked for when entering Setup. If ONLY the user’s

password is set, then this is a power on password

and must be entered to boot or enter Setup. In

Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

82

Електронний посібник користувача ноутбука

Щоб встановити пароль:

1.

На екрані Security (Безпека) виберіть Administrator

Password (Пароль адміністратора) або User Password

(Пароль користувача).

2.

Введіть пароль і натисніть

.

3.

Повторно введіть пароль і натисніть

.

Щоб зняти пароль:

1.

На екрані Security (Безпека) виберіть Administrator

Password (Пароль адміністратора) або User Password

(Пароль користувача).

2.

Наберіть поточний пароль і натисніть

.

3. Поле

Create New Password (Створити новий пароль)

залишіть незаповненим і натисніть

.

4.

В полі підтвердження виберіть Yes (Так) і натисніть

.

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

83

Безпека інтерфейсів І/О (вводу/виводу)

У меню «Безпека» можна отримати доступ до «I/O Interface

Security» (безпека інтерфейсів вводу/виводу) для блокування

або розблокування певних функцій інтерфейсів ноутбука.

Щоб заблокувати інтерфейс:

1.

На екрані Security (Безпека) виберіть I/O Interface

Security (Безпека інтерфейсу вводу/виводу).

2.

Виберіть інтерфейс, який потрібно заблокувати, і
натисніть

.

3. Виберіть

Lock (Заблокувати).

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

84

Електронний посібник користувача ноутбука

Безпека інтерфейсу USB

В меню Безпека інтерфейсу вводу/виводу також можна

отримати доступ до безпеки інтерфейсу USB для блокування

або розблокування портів і пристроїв.

Щоб заблокувати USB інтерфейс:

1.

На екрані Security (Безпека) виберіть I/O Interface

Security > USB Interface Security (Безпека інтерфейсу

вводу/виводу > Безпека інтерфейсу USB).

2.

Виберіть інтерфейс, який потрібно заблокувати, і

натисніть Lock (Блокувати).

ПРИМІТКА: При налаштуванні параметру USB Interface (Інтерфейс

USB) на Lock (Блокувати) також блокуються і скриваються External

Ports (Зовнішні порти) та інші пристрої, які входять до складу USB

Interface Security (Безпека інтерфейсу USB).

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device

will be

disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

85

Встановити головний пароль

За допомогою функції Set Master Password (Встановити

головний пароль) у меню «Безпека» можна встановити

доступ до приводу жорсткого диска за допомогою пароля.

Щоб установити пароль жорсткого диска, виконайте такі дії:

1.

На екрані Security (Безпека) виберіть Set Master

Password (Встановити головний пароль).

2.

Введіть пароль і натисніть

.

3.

Повторно введіть пароль і натисніть

.

4. Виберіть

Set User Password (Встановити пароль

користувача), потім повторіть попередні кроки, щоб

налаштувати пароль користувача.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

S e t H D D M a s t e r

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

86

Електронний посібник користувача ноутбука

Збереження і вихід

Щоб зберегти параметри конфігурації, перед виходом із BIOS

виберіть Save Changes and Exit (Зберегти зміни і вийти).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

87

Оновлення BIOS:

1.

Перевірте модель ноутбука та завантажте останню версію

файлу BIOS для своєї моделі з веб-сайту ASUS.

2.

Збережіть копію завантаженого файлу BIOS на флеш-диск.

3.

Підключіть флеш-диск до ноутбука.

4.

Перезавантажте ноутбук, а потім натисніть

під час POST.

5.

В меню BIOS виберіть Advanced > Start Easy Flash (Додатково
> Запуск простого оновлення),
потім натисніть

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

88

Електронний посібник користувача ноутбука

6.

Знайдіть завантажений файл BIOS на флеш-диску, потім
натисніть

.

7.

Після завершення оновлення BIOS виберіть Exit > Restore

Defaults (Вихід > Відновити значення за замовчуванням),

щоб відновити систему до налаштувань за замовчуванням.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G751
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

89