ASUS ROG G751JY - Виконання жестів на сенсорній панелі.

background image

Виконання жестів на сенсорній панелі.

Переміщення вказівника

Натисніть або клацніть у будь-якому місці на сенсорної панелі, щоб

активувати вказівник, потім проведіть пальцем по сенсорній панелі,

що перемістити вказівник на екрані.

Горизонтальне переміщення

Вертикальне переміщення

Діагональне переміщення

background image

34

Електронний посібник користувача ноутбука

Жести одним пальцем

Натискання/клацання, подвійне натискання/клацання

На початковому екрані торкніться/клацніть програму, щоб

запустити її.

У режимі робочого столу двічі натисніть/клацніть програму,

щоб запустити її.

Перетягування

Двічі натисніть/клацніть елемент, потім посуньте палець, не

відриваючи його від сенсорної панелі. Щоб залишити об'єкт на

новому місці, заберіть палець із сенсорної панелі.

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

35

Клацання лівою кнопкою

Клацання правою кнопкою

На початковому екрані

клацніть програму, щоб

запустити її.

У режимі робочого столу

двічі клацніть програму,

щоб запустити її.

На початковому екрані

клацніть програму, щоб

вибрати її та запустити

панель налаштувань.

Також цю кнопку можна

натиснути, щоб запустити

панель All Apps (Усі

програми).

У режимі робочого столу

за допомогою цієї кнопки

можна відкрити меню, яке

відкривається клацанням

правої кнопки.

ПРИМІТКА: Ділянки всередині пунктирної лінії вказують на

розташування лівої і правої кнопок миші на сенсорній панелі.

background image

36

Електронний посібник користувача ноутбука

Проведення від верхнього краю

На початковому екрані проведіть пальцем від верхнього

краю, щоб відкрити панель All Apps (Усі програми).

В активній програмі проведіть пальцем від верхнього краю,

щоб переглянути її меню.

Проведення від лівого краю

Проведення від правого краю

Проведіть пальцем від лівого

краю, щоб прокрутити активні

програми.

Проведіть по правому краю, щоб

запустити Charm bar (Панель

ключових кнопок).

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

37

Жести, які виконуються двома пальцями

Дотик/клацання

Поворот

Торкніться/клацніть двома

пальцями на сенсорній панелі,

щоб імітувати функцію правої

кнопки миші.

Щоб повернути зображення,

помістіть два пальці на сенсорну

панель, потім поверніть

один палець за або проти

годинникової стрілки, тоді як

інший залишається на місці.

Прокручування (вгору/вниз)

двома пальцями

Прокручування (ліворуч/

праворуч) двома пальцями

Проведіть двома пальцями, щоб

прокрутити вгору чи вниз.

Проведіть двома пальцями, щоб

прокрутити ліворуч чи праворуч.

background image

38

Електронний посібник користувача ноутбука

Зменшення

Збільшення

Зведіть два пальці на сенсорній

панелі.

Розведіть два пальці на сенсорній

панелі.

Перетягування

Виберіть елемент, потім натисніть і утримуйте ліву кнопку. Іншим

пальцем ковзніть униз по сенсорній панелі, щоб перетягнути

елемент на нове місце.

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

39

Жести, які виконуються трьома пальцями

Проведення вгору

Проведення вниз

Проведіть трьома пальцями

вгору, щоб переглянути всі

активні програми.

Проведіть трьома пальцями вниз,

щоб перейти в режим «Робочий

стіл».

background image

40

Електронний посібник користувача ноутбука

Функціональні клавіші

За допомогою функціональних клавіш на клавіатурі ноутбука

можуть запустити такі команди: