ASUS ROG G751JY - Installera en Random Access Memory- (RAM) modul

background image

Installera en Random Access Memory- (RAM)

modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att

installera en RAM-modul i minnesmodulfacket. Följande två steg visar

hur du installerar en RAM-modul i din bärbara dator.

VIKTIGT! Köp endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna

bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon-

eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern

strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.

OBS!

Undersidans och RAM-modulens utseende på din bärbara dator kan

variera beroende på modellen, men installationen av RAM-modulen

är densamma.

Du bör installera RAM-modulen under professionell tillsyn. Du kan

också uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.

background image

E-manual för bärbar dator

103

A.

Placera den bärbara datorn på en plan och stabil yta.

B.

Dra bort gummiskyddet för att visa skruven i batterifacket.

VIKTIGT! Gummiskyddet är avsett att fästas på den bärbara datorns hölje.

Använd inte kraft för att lossa det eller ta bort den helt från höljet.

C.

Lossa skruven på höljet.

VIKTIGT! Skruven är avsedd att fästas på den bärbara datorns hölje.

Använd inte kraft för att ta bort det.

gummiskydd

skruv

background image

104

E-manual för bärbar dator

D.

Håll gummiskyddet och dra försiktigt precis tillräckligt för att

lossa höljet från den bärbara datorn.

E.

Ta bort höljet helt och lägg åt sidan.

Lucka

gummiskydd

background image

E-manual för bärbar dator

105

F.

Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulöppningen.

G

Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats

H.

Sätt tillbaka luckan.

background image

106

E-manual för bärbar dator

I.

Sätt tillbaka och dra åt skruven som du tog bort tidigare.

J.

Sätt tillbaka gummihöljet över facket igen.

gummiskydd

skruv

background image

E-manual för bärbar dator

107