ASUS ROG G751JY - Aktivera ett återställningsalternativ 

background image

Aktivera ett återställningsalternativ

Se följande steg om du vill ansluta till och använda något av de

tillgängliga återställningsalternativen för din bärbara dator.

1.

Starta Charms bar > Settings (Miniatyrfält > Inställningar).

2. Välj

Change PC Settings (Ändra datorinställningar).

background image

92

E-manual för bärbar dator

3.

Under alternativet PC Settings (Datorinställningar) väljer du

Update and recovery (Uppdatering och återställning).

4.

Under alternativet Update and recovery (Uppdatering och

återställning) väljer du Recovery (Återställning) och väljer

därefter återställningsalternativet som du du vill göra.

background image

E-manual för bärbar dator

93