ASUS ROG G751JY - Wi-Fi-anslutning

background image

Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala

nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att

starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se

kaptilet Flygplansläge i manualen.ç

Aktiverar Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi i din bärbara dator genom följande steg:

1. Starta

Charms bar.

2.

Tryck på

och på

.

3.

Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga

Wi-Fi-anslutningar.

4.

Tryck på Connect (Anslut) för att starta

nätverksanslutningen.

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för
att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

5.

Om du vill aktivera delning mellan din bärbara dator

och andra trådlösaktiverade system, tryck/klicka

Yes (Ja). Tryck/klicka på No (Nej) om du inte vill

aktivera delningsfunktionen.

background image

68

E-manual för bärbar dator