ASUS ROG G751JY - Windows® 8.1 knappar

background image

Windows® 8.1 knappar

Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns

tangentbord som används på följande sätt:

Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till s startskärm.

Om du redan är vid s startskärm, tryck på denna knapp för

att gå tillbaka till det senaste programmet du öppnade.

Tryck på knappen för att simulera högerklickfunktioner.

background image

42

E-manual för bärbar dator

Tryck på

för att växla mellan

att använda knapparna som siffror eller pekar-/

riktningsknappar.