ASUS ROG G751JY - Vänstra sidan

background image

Vänstra sidan

Kensington® säkerhetsöppning

Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att säkra din

bärbara dator med Kensington®-kompatibla säkerhetsprodukter

för bärbara datorer.

USB 3.0-port

Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel

till USB 2.0.

Optisk enhet

Den optiska enheten på din bärbara dator kan stödja olika

diskformat, som CD-skivor, DVD-skivor, inspelningsbara skivor

eller överskrivbara skivor.

Indikator optisk enhet

Denna indikaotr lyser när den optiska enhetens elektroniska

utmatningsknapp är intryckt medan den bärbara datorn är

påslagen. Denna indikator lyser när den optiska enheten läser

data från eller skriver data till en skiva.

Utmatningsknapp för optisk skivenhet

Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.

background image

E-manual för bärbar dator

23

Optiska diskenhetens manuella utmatningsöppning

Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan om

den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den

elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

OBS! För mer information, se kapitlet Använda den optiska enheten

i manualen.

Minneskortsläsare

Denna bärbara dator har en inbyggd minneskortläsaröppning

som stödjer MMC- och SD-kortformat.

background image

24

E-manual för bärbar dator