ASUS ROG G751JY - framsidan

background image

framsidan

Statusindikatorer

Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara

datorns aktuella maskinvarustatus.

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och

blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

background image

E-manual för bärbar dator

25

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets

laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

Färg

Status

Fast grönt

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger mellan 95 % och 100 %.

Fast orange

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger under 95 %.

Blinkande orange

Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan

ligger på mindre än 10%.

Lamporna släckta

Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan är

mellan 10% och 100%.

Aktivitetsindikator för enheter

Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn

öppnar de interna lagringsenheterna.

background image

26

E-manual för bärbar dator

Indikator för flygplansläge

Denna indikator tänds när flygplansläget aktiverats på din

bärbara dator.

OBS! När den är aktiverad avaktiverar airplane mode

(flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.

Sifferlås-indikator

Denna kontrollampa tänds när sifferlåsfunktionen är

aktiverad. Den ger dig möjlighet att använda vissa knappar

på tangentbordet för att mata in siffror.

background image

E-manual för bärbar dator

27