ASUS ROG G751JY - Najčešća pitanja u vezi sa hardverom

background image

Najčešća pitanja u vezi sa hardverom

1.

Crna tačka ili ponekad obojena tačka se pojavljuje na ekranu

kada uključim laptop. Šta treba da uradim?
Iako se te tačke redovno pojavljuju na ekranu, one neće uticati

na sistem. Ako to nastavi da se dešava i počne da utiče na rad

sistema, obratite se ovlašćenom ASUS servisnom centru.

2.

Boja i osvetljenost ekrana su nejednaki. Kako to da rešim?
Na boju i osvetljenost ekrana mogu da utiču ugao i trenutni

položaj laptopa. Osvetljenost i ton boje laptopa se takođe može

razlikovati u zavisnosti od modela. Možete da koristite funkcijske

tastere ili parametre prikaza u operativnom sistemu da biste

podesili izgred ekrana.

3.

Kako mogu maksimalno da produžim trajanje baterije

laptopa?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

Koristite funkcijske tastere da biste podesili osvetljenost

ekrana.

Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sistem u Airplane

mode (Režim rada u avionu).

Iskopčajte sve USB uređaje koje ne koristite.

Zatvorite aplikacije koje ne koristite, naročito one koje

zauzimaju previše sistemske memorije.

background image

110

E-priručnik za notebook računar

4.

LED indikator za bateriju se ne pali. Šta nije u redu?

Proverite da li je adapter za napajanje ili baterija pravilno

spojena. Možete i da iskopčate adapter za napajanje ili

bateriju, sačekate minut, a zatim ih ponovo povežete sa

strujnom utičnicom i laptopom.

Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć

lokalnom ASUS servisnom centru.

5.

Zašto tačped ne radi?

Pritisnite

da biste uključili tačped.

Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena

tako da isključi tačped pri povezivanju sa eksternim

pokazivačkim uređajem.

6.

Kada reprodukujem audio i video datoteke, zašto ne čujem

nikakav zvuk sa audio zvučnika na laptopu?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

Pritisnite

da biste povećali jačinu zvuka.

Proverite da li su zvučnici potpuno utišani.

Proverite da li su slušalice povezane sa laptopom i uklonite

ih.

7.

Šta treba da uradim ukoliko izgubim adapter za napajanje

laptopa ili baterija prestane da radi?

Obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.

background image

E-priručnik za notebook računar

111

8.

Zašto se zvuk i dalje čuje iz audio zvučnika na laptopu, čak i

kada priključim slušalice u odgovarajući port?

Idite na Control Panel (Kontrolna tabla) > Hardware and

Sound (Hardver i zvuk), a zatim otvorite Audio Manager (Audio

menadžer) da biste konfigurisali parametre.

9.

Laptop ne reaguje dobro na pritiske na tastere jer se

pokazivač stalno pomera. Šta treba da uradim?
Proverite da li nešto slučajno dodiruje ili pritiska tačped dok

kucate na tastaturi. Možete da isključite tačped pritiskom na

.

10. Tačped laptopa ne radi. Šta treba da uradim?

Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena tako

da isključi tačped pri povezivanju eksternog pokazivačkog

uređaja sa laptopom. Ukoliko je to slučaj, onemogućite ovu

funkciju.

Pritisnite

.

11. Umesto prikazivanja slova, pritisak na tastere „U”, „I” i „O” na

tastaturi prikazuje brojeve. Kako to da promenim?

Pritisnite taster

ili

(na pojedinim

modelima) na laptopu da biste isključili ovu funkciju i koristili

pomenute tastere za unošenje slova.

12. Kako da znam da je sistem pokrenut?

Pritisnite i držite taster za napajanje oko dve (2) sekunde dok

njegov LED indikator ne zatreperi pet puta i LED indikator kamere

ne zatreperi jednom.

background image

112

E-priručnik za notebook računar