ASUS ROG G751JY - Ugradnja čvrstog diska

background image

Ugradnja čvrstog diska

Pratite sledeće korake ukoliko želite da zamenite čvrsti disk laptopa.

VAŽNO! Kupujte čvrste diskove samo od ovlašćenih prodavaca ovog

notebook računara kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i

pouzdanost.

UPOZORENJE! Isključite sve povezane periferne uređaje, telefonske ili

telekomunikacione kablove i konektor za napajanje (poput eksternog

napajanja, baterije itd.) pre uklanjanja poklopca čvrstog diska.

NAPOMENE:

Izgled donje strane notebook računara se može razlikovati u

zavisnosti od modela, ali postupak instalacije čvrstog diska ostaje isti.

Preporučuje se nadzor stručnjaka prilikom zamene čvrstog diska.

Posetite ovlašćeni servisni centar ukoliko vam je potrebna pomoć.

background image

E-priručnik za notebook računar

95

A.

Stavite laptop na čistu, ravnu i stabilnu površinu.

B.

Povucite gumeni poklopac da biste otkrili vijak poklopca odeljka.

VAŽNO! Gumeni poklopac je dizajniran da bude spojen sa poklopcem

odeljka laptopa. NEMOJTE nasilno da ga odvajate niti da ga potpuno

uklanjate sa poklopca odeljka.

C.

Olabavite vijak poklopca odeljka.

VAŽNO! Vijak je dizajniran da bude spojen sa poklopcem odeljka laptopa.

NEMOJTE nasilno da ga uklanjate.

gumeni

poklopac

vijak

background image

96

E-priručnik za notebook računar

D.

Držite gumeni poklopac i pažljivo ga izvucite dovoljno da

odvojite poklopac odeljka od laptopa.

E.

Potpuno uklonite poklopac odeljka i ostavite ga sa strane.

gumeni poklopac

Poklopac odeljka

F.

Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju ležište čvrstog diska za odeljak.

background image

E-priručnik za notebook računar

97

G.

Odvojte ležište čvrstog diska od porta za čvrsti disk, a zatim

uklonite ležište iz odeljka.

H.

Okrenite ležište čvrstog diska naopako, a zatim uklonite zavrtnje.

I.

Uklonite čvrsti disk iz njegovog ležišta.

background image

98

E-priručnik za notebook računar

Da biste uklonili čvrsti disk koji je spojen sa ležištem za čvrsti disk:

1.

Uklonite sve vijke na stranama ležište za HDD.

2.

Uklonite stari HDD iz ležišta za HDD i stavite ga na ravnu,

suvu površinu tako da njegova štampana ploča gleda

nagore, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

stari HDD

Ležište čvrstog diska

background image

E-priručnik za notebook računar

99

J.

Nabavite novi čvrsti disk.

K.

Postavite novi čvrsti disk tako da njegova štampana ploča gleda u ležište.

NAPOMENE:

Uverite se da neki deo ležišta ne smeta konektorima

za portove čvrstog diska.

L.

Ponovo postavite i pritegnite zavrtnje koje ste prethodno uklonili.

M.

Poravnajte i utaknite SATA konektor čvrstog diska u SATA

konektor vašeg notebook računara.

background image

100

E-priručnik za notebook računar

O.

Poravnajte i zamenite poklopac odeljka.

N.

Učvrstite sklop čvrstog diska i ležišta diska pomoću zavrtnjeva

koje ste uklonili u koraku F.

NAPOMENA: Ponovite korake od A do N da biste instalirali drugi čvrsti

disk.

background image

E-priručnik za notebook računar

101

P.

Ponovo spojite i pritegnite vijak koji ste prethodno uklonili.

Q.

Ponovo postavite gumeni poklopac na poklopac odeljka.

gumeni

poklopac

vijak

background image

102

E-priručnik za notebook računar