ASUS ROG G751JY - Instaliranje memorijskih modula (RAM)

background image

Instaliranje memorijskih modula (RAM)

Nadogradite memorijski kapacitet vašeg laptopa ugradnjom RAM

modula u odeljak za memorijske module.

Sledeći koraci objašnjavaju postupak ugradnje RAM modula u laptop:

VAŽNO! Kupujte module za proširenje samo od ovlašćenih prodavaca

ovog notebook računara kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost

i pouzdanost.

UPOZORENJE! Isključite sve povezane periferne uređaje, telefonske ili

telekomunikacione kablove i konektor za napajanje (poput eksternog
napajanja, baterije itd.) pre uklanjanja poklopca odeljka.

NAPOMENE:

Izgled donje strane laptopa i RAM modula može da se razlikuje, u

zavisnosti od modela, ali postupak ugradnje RAM modula ostaje isti.

Preporučuje se nadzor stručnjaka prilikom ugradnje RAM modula.

Posetite ovlašćeni servisni centar ukoliko vam je potrebna pomoć.

background image

E-priručnik za notebook računar

103

A.

Stavite laptop na čistu, ravnu i stabilnu površinu.

B.

Povucite gumeni poklopac da biste otkrili vijak poklopca odeljka.

VAŽNO! Gumeni poklopac je dizajniran da bude spojen sa poklopcem

odeljka laptopa. NEMOJTE nasilno da ga odvajate niti da ga potpuno

uklanjate sa poklopca odeljka.

C.

Olabavite vijak poklopca odeljka.

VAŽNO! Vijak je dizajniran da bude spojen sa poklopcem odeljka laptopa.

NEMOJTE nasilno da ga uklanjate.

gumeni

poklopac

vijak

background image

104

E-priručnik za notebook računar

D.

Držite gumeni poklopac i pažljivo ga izvucite dovoljno da

odvojite poklopac odeljka od laptopa.

E.

Potpuno uklonite poklopac odeljka i ostavite ga sa strane.

gumeni poklopac

Poklopac odeljka

background image

E-priručnik za notebook računar

105

H.

Poravnajte i zamenite poklopac odeljka.

F.

Poravnajte i umetnite RAM modul u priključak za RAM modul.

G.

Gurnite RAM modul nadole tako da nalegne na svoje mesto.

background image

106

E-priručnik za notebook računar

I

Ponovo spojite i pritegnite vijak koji ste prethodno uklonili.

J.

Ponovo postavite gumeni poklopac na poklopac odeljka.

gumeni

poklopac

vijak

background image

E-priručnik za notebook računar

107