ASUS ROG G751JY - Omogućavanje opcije oporavka 

background image

Omogućavanje opcije oporavka

Pratite sledeće korake za pristup i korišćenje bilo koje od dostupnih

opcija oporavka za vaš notebook računar.

1.

Na traci sa dugmadima izaberite Settings (Postavke).

2. Izaberite

Change PC Settings (Promena podešavanja

računara).

background image

92

E-priručnik za notebook računar

3.

U okviru opcija PC Settings, izaberite Update and recovery

(Ažuriranje i oporavak).

4.

U okviru opcija Update and recovery (Ažuriranje i oporavak),

izaberite Recovery (Oporavak) i zatim izaberite opciju oporavka

koju želite da izvršite.

background image

E-priručnik za notebook računar

93

Poglavlje 5: