ASUS ROG G751JY - Početni ekran

background image

Početni ekran

Početni ekran se pojavljuje nakon uspešnog prijavljivanja na korisnički

nalog. Pomaže vam da organizujete sve potrebne programe i aplikacije

na jednom mestu.

Windows® aplikacije

Ovo su aplikacije koje su zakačene na početni ekran i prikazane u vidu

pločica radi lakšeg pristupa.

NAPOMENA: Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na Microsoft nalog

pre potpunog pokretanja.

background image

50

E-priručnik za notebook računar