ASUS ROG G751JY - Dugme Start

background image

Dugme Start

Windows® 8.1 sadrži dugme Start koje vam omogućava da se

prebacujete između dve najskorije otvorene aplikacije. Dugmetu Start

možete da pristupite sa početnog ekrana, radne površine i bilo koje

aplikacije koja je trenutno otvorena na ekranu.

Dugme Start na početnom ekranu

NAPOMENA: Boja dugmeta Start zavisi od postavki prikaza koje ste

odabrali za početni ekran.

Stavite pokazivač miša u donji levi ugao početnog ekrana ili

bilo koje otvorene aplikacije da biste dozvali dugme Start.

background image

54

E-priručnik za notebook računar

Dugme start u režimu radne površine

Kontekstni meni

Kontekstni meni se pojavljuje u vidu okvira sa opcijama za brzi pristup

pojedinim programima sistema Windows®8.1 kada tapnete na dugme

Start i zadržite prst na njemu.

Kontekstni meni sadrži i sledeći opcije za isključivanje laptopa:

odjavljivanje, spavanje, isključivanje i ponovno pokretanje.

background image

E-priručnik za notebook računar

55