ASUS ROG G751JY - Traka sa dugmadima

background image

Traka sa dugmadima

Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu ivicu

ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite aplikacije

i pruža brz pristup prilagođavanju podešavanja notebook računara.

Traka sa dugmadima

background image

E-priručnik za notebook računar

61

Pokretanje trake sa dugmadima

NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo pojaviti

kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa dugmadima

po njenom aktiviranju.

Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste pokrenuli traku

sa dugmadima.

Pomerite pokazivač miša u gornji desni ili gornji levi ugao

ekrana.

Pritisnite kombinaciju tastera

.

background image

62

E-priručnik za notebook računar

Search (Pretraži)

Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke,

aplikacije ili programe na notebook računaru.

Share (Deli)

Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem

društvenih mreža ili e-pošte.

Start (Početak)

Ova alatka vas vraća na prikaz Početnog ekrana. Sa

Početnog ekrana, pomoću ove alatke se takođe možete

vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Devices (Uređaji)

Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite datoteke

sa uređajima koji su spojeni sa notebook računarom, kao

što su spoljašnji ekran ili štampač.

Settings (Postavke)

Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima

notebook računara.

Sadržaj trake sa dugmadima

background image

E-priručnik za notebook računar

63