ASUS ROG G751JY - Pristupanje ekranu Aplikacije

background image

Pristupanje ekranu Aplikacije

Pored aplikacija koje su već zakačene na početni ekran, takođe možete

da otvarate druge aplikacije preko ekrana Aplikacije.

NAPOMENA: Aplikacije prikazane na ekranu mogu da se razlikuju

u zavisnosti od modela. Sledeći snimak ekrana je priložen samo kao

referenca.

Pokretanje ekrana Aplikacije

Pokrenite ekran Aplikacije pomoću tačpeda ili tastature notebook

računara.

Na početnom ekranu, kliknite na dugme

.

Sa početnog ekrana, pritisnite taster

, a zatim

pritisnite taster

.

background image

E-priručnik za notebook računar

59

Kačenje dodatnih aplikacija na početni ekran

Dodatne aplikacije možete zakačiti na početni ekran pomoću tačpeda.

1.

Otvorite ekran „Sve aplikacije”

2.

Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju koju

želite da dodate na početni ekran.

3.

Tapnite/kliknite na ikonu

da biste zakačili

izabrane aplikacije na početni ekran.

background image

60

E-priručnik za notebook računar