ASUS ROG G751JY - Prilagođavanje aplikacija

background image

Prilagođavanje aplikacija

Aplikacije možete da premeštate, menjajte im veličinu ili ih otkačujete

sa početnog ekrana pomoću sledećih koraka.

background image

E-priručnik za notebook računar

57

Zatvaranje aplikacija

1.

Pomerite pokazivač miša na vrh pokrenute

aplikacije, a zatim sačekajte da se pokazivač

promeni u ikonu ruke.

2.

Prevucite i otpustite aplikaciju na dno ekrana da

biste je zatvorili.

Sa ekrana pokrenute aplikacije, pritisnite kombinaciju

tastera

.

Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste

aktivirali njenu traku za podešavanja, a zatim tapnite na

i izaberite veličinu pločice aplikacije.

Promena veličine aplikacija

Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste

aktivirali traku Customize (Prilagođavanje), a zatim

tapnite na

.

Otkačinjanje aplikacija

background image

58

E-priručnik za notebook računar