ASUS ROG G751JY - Pokretanje aplikacija

background image

Pokretanje aplikacija

Postavite pokazivač miša iznad aplikacije, a zatim kliknite

na nju levim tasterom ili je jednom tapnite da biste je

pokrenuli.

Dvaput pritisnite taster

a zatim koristite tastere

sa strelicama da biste pregledali aplikacije. Pritisnite

da biste pokrenuli aplikaciju.

Da biste premestili aplikaciju, dvaput je tapnite i zatim

prevucite i otpustite aplikaciju na novu lokaciju.

Premeštanje aplikacija