ASUS ROG G751JY - Funkcija kačenja

background image

Funkcija kačenja

Funkcija kačenja prikazuje dve aplikacije sa obe strane, omogućavajući

vam da raditi ili prebacujete između aplikacija.

VAŽNO! Pre korišćenja funkcije kačenja, uverite se da je rezolucija ekrana

vašeg notebook računara podešena na 1366×768 piksela ili više.

Traka za kačenje

background image

64

E-priručnik za notebook računar

Korišćenje funkcije kačenja

Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste aktivirali i

koristili kačenje.

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.

2.

Zadržite pokazivač miša u vrhu ekrana.

3.

Kada se pokazivač promeni u ikonu ruke, prevucite

aplikaciju na levu ili desnu stranu panela za prikaz.

4.

Pokrenite još jednu aplikaciju.

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.

2.

Pritisnite

i taster sa strelicom nalevo ili nadesno

da biste zakačili aplikaciju u levo ili desno okno.

3.

Pokrenite još jednu aplikaciju. Ona će automatski biti

postavljena u prazno okno.

background image

E-priručnik za notebook računar

65