ASUS ROG G751JY - Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP adresom

background image

Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP

adresom

6. Tapnite

Obtain an IP address automatically

(Automatski pribavi IP adresu), a zatim tapnite na

OK (U redu).

NAPOMENA: Nastavite sa sledećim korakom ukoliko

koristite PPPoE vezu.

background image

72

E-priručnik za notebook računar