ASUS ROG G751JY - Povezivanje sa ožičenim mrežama

background image

Povezivanje sa ožičenim mrežama

Možete da se povežete i sa ožičenim mrežama, kao što su lokalne mreže

i širokopojasna veza sa Internetom, pomoću LAN porta na notebook

računaru.

NAPOMENA: Obratite se svom dobavljaču internet usluge (ISP) za

detalje ili mrežnom administratoru radi pomoći pri podešavanju veze sa

Internetom.

Da biste konfigurisali podešavanja, uradite sledeće.

VAŽNO! Pre obavljanja sledećih radnji, uverite se da je putem mrežnog

kabla uspostavljena veza između LAN porta na notebook računaru i

lokalne mreže.

1.

Pokrenite Desktop (Radna površina).

2.

Na traci zadataka operativnog sistema Windows® kliknite

desnim tasterom miša na ikonu mreže

i zatim

tapnite na Open Network and Sharing Center

(Otvori aplikaciju „Centar za mrežu i deljenje”).

3.

U prozoru aplikacije „Centar za mrežu i deljenje”,

tapnite na Change adapter settings (Promena

postavki adaptera).

4.

Kliknite desnim tasterom miša na svoju lokalnu

mrežu, a zatim izaberite Properties (Svojstva).

5.

Tapnite na Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

[Internet protokol, verzija 4 (TCP/IPv4)] i zatim

tapnite na Properties (Svojstva).