ASUS ROG G751JY - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, pregledajte Internet i delite aplikacije putem

društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze notebook računara.

VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen kako

biste omogućili Wi-Fi funkciju notebook računara. Više detalja potražite u

odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.

Uključivanje Wi-Fi funkcije

Aktivirajte Wi-Fi na svom notebook računaru prateći sledeće korake:

1. Pokrenite

Charms bar (Traka sa dugmadima).

2.

Tapnite/kliknite na

i zatim tapnite/kliknite na

.

3.

Izaberite pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi

veza.

4.

Tapnite/kliknite na Connect (Poveži se) da biste

uspostavili mrežnu vezu.

NAPOMENA: Od vas će možda biti zatraženo da unesete

sigurnosni ključ kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.

5.

Ako želite da omogućite deljenje između

laptopa i drugih sistema koji podržavaju bežično

umrežavanje, tapnite/kliknite na Yes (Da). Tapnite/

kliknite na No (Ne) ako ne želite da omogućite

funkciju deljenja.

background image

68

E-priručnik za notebook računar