ASUS ROG G751JY - Isključivanje notebook računara

background image

Isključivanje notebook računara

Notebook računar možete da isključite na neki od sledećih načina:

ili

Tapnite na

sa Charms bar (Traka sa

dugmadima), a zatim tapnite na

> Shut

down (Isključi) da biste obavili normalno

isključivanje.

Sa ekrana za prijavljivanje, tapnite na

>

Shut down (Isključi).

Notebook računar možete isključiti i sa radne

površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu

površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera

alt + f4

da biste pokrenuli prozor za isključivanje.

Izaberite Shut Down (Isključivanje) sa padajuće

liste, a zatim izaberite OK (U redu).

Ako notebook računar ne reaguje, pritisnite i

držite dugme za napajanje najmanje četiri (4)

sekunde dok se notebook računar ne isključi.