ASUS ROG G751JY - Druge tasterske prečice

background image

Druge tasterske prečice

Takođe možete da koristite sledeće prečice na tastaturi koje će vam

pomoći prilikom pokretanja aplikacija i kretanja kroz Windows®8.1.

\

Prebacuje između početnog ekrana i poslednje

pokrenute aplikacije

Pokreće radnu površinu

Otvara prozor This PC (Ovaj računar) u režimu

radne površine

Otvara opciju File (Datoteka) sa dugmeta Search

(Pretraži).

Otvara okno Deljenje

Otvara okno Postavke

Otvara okno Uređaji

Aktivira ekran za otključavanje

Umanjuje trenutno aktivni prozor

background image

66

E-priručnik za notebook računar

Otvara okno Project (Projektuj)

Otvara opciju Everywhere (Svuda)dugmeta

Search (Pretraži)

Otvara prozor Pokreni

Otvara Centar za lakše korišćenje računara

Otvara opciju Settings (Postavke)dugmeta

Search (Pretraži)

Otvara kontekstni meni dugmeta Start

Pokreće ikonu lupe i uvećava ekran

Umanjuje ekran

Otvara Postavke naratora

background image

E-priručnik za notebook računar

67