ASUS ROG G751JY - Windows®8.1 tasteri

background image

Windows®8.1 tasteri

Na tastaturi vašeg notebook računara postoje dva specijalna Windows®

tastera koja se koriste na sledeći način:

Pritisnite ovaj taster da biste se vratili na Start ekran. Ako se

već nalazite na Metro Start ekranu, pritisnite ovaj taster da

biste se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.

Pritisnite ovaj taster da biste simulirali funkcije desnog klika.

background image

42

E-priručnik za notebook računar