ASUS ROG G751JY - Korišćenje numeričke tastature

background image

Korišćenje numeričke tastature

Numerička tastatura na vašem notebook računaru može se koristiti za

numerički unos ili kao tasteri sa strelicama.

NAPOMENA: Pritisnite taster ROG da biste otvorili aplikaciju Gaming

Center na svom notebook računaru.

Pritisnite

da biste se prebacili sa

korišćenja tastature za unos brojeva na korišćenje tastera

za usmeravanje pokazivača i obrnuto.

Taster ROG

background image

E-priručnik za notebook računar

43