ASUS ROG G751JY - Prednja strana

background image

Prednja strana

Pokazatelji statusa

Indikatori statusa pomažu pri identifikaciji trenutnog stanja

notebook računara.

Indikator napajanja

Indikator napajanja će se upaliti pri uključivanju notebook

računara, a lagano će da treperi kada je notebook računar u

režimu spavanja.

background image

E-priručnik za notebook računar

25

Dvobojni indikator napunjenosti baterije

LED sa dve boje omogućava vizuelnu indikaciju

statusa napunjenosti baterije. Pogledajte sledeću

tabelu za detalje:

Boja

Status

Stalno zeleno

Laptop je priključen na izvor

napajanja, njegova baterija se

puni i napunjenost baterije je

između 95% i 100%.

Stalno narandžasto

Laptop je priključen na izvor

napajanja, njegova baterija se

puni i napunjenost baterije je

manja od 95%.

Trepćuće

narandžasto

Laptop radi na bateriju i nivo

napunjenosti baterije je manji

od 10%.

Isključene lampice

Laptop radi na bateriju i nivo

napunjenosti baterije je između

10% i 100%.

Pokazatelj aktivnosti drajva

Ovaj indikator se uključuje kada vaš notebook

računar pristupa internim uređajima za skladištenje.

background image

26

E-priručnik za notebook računar

Indikator režima rada u avionu

Ovaj indikator sija kada je u laptopu omogućen režim rada u

avionu.

NAPOMENA: Kada je uključen, Airplane mode (Avionski režim)

onemogućava korišćenje bežičnog umrežavanja.

Pokazatelj za numerički deo tastature

Ovaj indikator se pali kada se funkcija number lock aktivira:

Omogućava vam da koristite određene tastere na tastaturi

za unos brojeva.

background image

E-priručnik za notebook računar

27