ASUS ROG G751JY - Desna strana

background image

Desna strana

Port kombinovanog priključka za slušalice/mikrofon

Ovaj port vam omogućava da povežete izlazni audio signal

laptop na zvučnike sa pojačalom ili slušalice. Ovaj port takođe

možete koristiti za povezivanje laptopa sa uređajima koji

podržavaju Sony/Philips Digital Interconnect Format (S/PDIF).

Ulazni priključak za mikrofon

Ulazni priključak za mikrofon se koristi za povezivanje vašeg

notebook računara sa eksternim mikrofonom.

Priključak audio ulaza

Ovaj priključak stereo ulaza (1/8 inča) možete da koristite za

povezivanje stereo audio izvora sa laptopom. Ova funkcija

se uglavnom koristi za dodavanje zvuka multimedijalnim

aplikacijama.

USB 3.0 port sa funkcijom USB Charger+

Ovaj USB 3.0 port sa ikonom dolazi sa funkcijom USB
Charger+. USB Charger+ omogućava vam da brzo napunite

mobilne uređaje i može se koristiti čak i dok je vaš notebook

računar u stanju spavanja, hibernacije ili isključen (na pojedinim

modelima).

USB 3.0 port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

background image

E-priručnik za notebook računar

21

Mini DisplayPort/Thunderbolt port (zavisi od modela)

Koristite Thunderbolt adapter da biste povezali svoj notebook

računar sa DisplayPort, VGA, DVI ili HDMI eksternim ekranom i

iskusili mogućnosti prikaza visoke rezolucije putem tehnologije

Intel® Thunderbolt™.

HDMI port

Ovaj port služi za HDMI priključak i saglasan je sa HDCP

standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog

zaštićenog sadržaja.

Port za LAN

Priključite mrežni kabl na ovaj port da biste obavili povezivanje

na lokalnu mrežu (LAN).

VGA port

Ovaj port vam omogućava da povežete laptop na standardni

uređaj koji podržava VGA, kao što su monitori ili projektori.

Ulaz za napajanje

Priključite priloženi adapter za napajanje u ovaj port da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

UPOZORENJE! Adapter se može zagrejati i postati vruć tokom

upotrebe. Vodite računa da ne prekrivate adapter i držite ga

podalje od tela kada je povezan na izvor napajanja.

VAŽNO! Koristite samo priloženi adapter za napajanje da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

background image

22

E-priručnik za notebook računar