ASUS ROG G751JY - Sprečavanje oštećivanja sluha

background image

Sprečavanje oštećivanja sluha

Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži

vremenski period.

background image

128

E-priručnik za notebook računar