ASUS ROG G751JY - Ekološka etiketa Evropske unije

background image

koji štede energiju.

Svi ASUS proizvodi sa logom ENERGY STAR zadovoljavaju standard ENERGY STAR,

a karakteristika uštede energije aktivirana je fabrički. Monitor i kompjuter su

automatski podešeni da posle 10 i 30 minuta neaktivnosti korisnika pređu u režim

za spavanje. Da probudite svoj kompjuter, kliknite mišem ili pritisnite bilo koji

taster na tastaturi.

Posetite http://www.energy.gov/powermanagement za detaljne informacije o

uštedi energije i koristima koje ona ima na životnu sredinu. Uz to, posetite http://

www.energystar.gov za detaljne informacije o zajedničkom programu ENERGY

STAR.

NAPOMENA: Energy Star nije podržana na proizvodima koji su bazirani na Freedos-u i

Linux-u.

background image

E-priručnik za notebook računar

133