ASUS ROG G751JY - CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom)

background image

CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim

modemom)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

background image

E-priručnik za notebook računar

131

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

background image

132

E-priručnik za notebook računar

Ekološka etiketa Evropske unije

Ovaj laptop PC dobio je Ekološku etiketu Evropske unije, što znači da ovaj

proizvod poseduje sledeće karakteristike:

1.

Smanjenu potrošnju energije tokom režima korišćenja i suspenzije.

2.

Ograničenu upotrebu teških, toksičnih metala.

3.

Ograničenu upotrebu supstanci štetnih po okolinu i zdravlje.

4.

Smanjenje korišćenja prirodnih izvora ohrabrivanjem recikliranja.

5.

Dizajnirano za jednostavne nadogradnje i duži životni vek, kroz

obezbeđivanje rezervnih delova, poput baterija, napajanja, tastature,

memorije, i ako su dostupni, CD ili DVD drajvova.

6.

Smanjeno smeće u čvrstom stanju preko politike vraćanja proizvoda.

Za više informacija o Ekološkoj etiketi EU, molimo vas posetite internet

prezentaciju Ekološke etikete EU na adresi http://www.ecolabel.eu.