ASUS ROG G751JY - Delo v programih Windows®

background image

Delo v programih Windows®

Za zagon in prilagoditev svojih programov uporabite sledilno ploščico

in tipkovnico na prenosnem računalniku.