ASUS ROG G751JY - Vkladanie jednotky pevného disku

background image

Vkladanie jednotky pevného disku

Ak potrebujete vymeniť pevný disk v prenosnom počítači, pozrite si

nasledujúce kroky.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pevnej

diskovej mechaniky pre Váš prenosný počítač, navštívte autorizované

servisné stredisko alebo predajňu. Pevný disk sa odporúča vymeniť pod

odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť

autorizované servisné stredisko.

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj

napájania, batériový modul atď.).

POZNÁMKA:

Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže líšiť podľa

modelu, ale spôsob inštalácie pevnej diskovej mechaniky zostáva

rovnaký.

IPevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak

potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované

servisné stredisko.

background image

notebooku Elektronická príručka

95

A.

Položte svoj prenosný počítač na čistý, rovný a stabilný povrch.

B.

Skrutku krytu priehradky odhalíte vytiahnutím gumeného krytu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Gumený kryt je navrhnutý na nasadenie

na kryt priehradky prenosného počítača. Z krytu priehradky ho

NEODPÁJAJTE nasilu ani ho úplne NEDEMONTUJTE.

C.

Skrutku krytu priehradky uvoľnite.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Táto skrutka je navrhnutá na nasadenie na

kryt priehradky prenosného počítača. Nasilu ju NEDEMONTUJTE.

gumený kryt

skrutka

background image

96

notebooku Elektronická príručka

F.

Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku pevnú diskovú

jednotku k priehradke.

D.

Uchopte gumený kryt a opatrne ho potiahnite len tak, aby ste

kryt priehradky odpojili z prenosného počítača.

E.

Kryt priehradky úplne demontujte a položte ho nabok.

gumený kryt

Kryt priehradky

background image

notebooku Elektronická príručka

97

G.

Zásuvku pevného disku odpojte od portu pevného disku a potom

zásuvku pevného disku vyberte z priehradky.

H.

Zásuvku pevného disku otočte dolnou časťou hore a potom

vyberte skrutky.

I.

Pevnú diskovú jednotku vyberte zo zásuvky pre pevnú diskovú

jednotku.

background image

98

notebooku Elektronická príručka

Vybratie pevného disku pripojeného k zásuvke pevného disku:

1.

Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky HDD.

2.

Starú HDD vyberte zo zásuvky HDD a položte ju na rovný

suchý povrch s PCB (doska s plošnými spojmi) smerom hore

tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku.

Zásuvka pre pevnú

diskovú jednotku

stará HDD

background image

notebooku Elektronická príručka

99

M.

Konektor SATA pevného disku vyrovnajte a zapojte do konektora

SATA v prenosnom počítači.

J.

Obstarajte si nový pevný disk.

K.

Nový pevný disk umiestnite s jeho doskou PCB (doska s plošnými

spojmi) tak, aby smerovala k zásuvke pevného disku

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že konektory na pevnej diskovej jednotke

neblokujú žiadnu časť zásuvky pre pevnú diskovú jednotku.

L.

Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a

utiahnite.

background image

100

notebooku Elektronická príručka

N.

Kry vyrovnajte a znova založte na priehradku.

N.

Zostavu pevného disku a zásuvky pre mechaniku upevnite

skrutkami, ktoré ste odskrutkovali v kroku F.

POZNÁMKA: Pri inštalácii ďalšieho pevného disku zopakujte kroky A až N.

background image

notebooku Elektronická príručka

101

P.

Skrutku, ktorú ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a

utiahnite.

Q.

Na kryt priehradky znovu nasaďte gumený kryt.

gumený kryt

skrutka

background image

102

notebooku Elektronická príručka