ASUS ROG G751JY - Tlačidlo Start (Štart)

background image

Tlačidlo Start (Štart)

Operačný systém Windows 8.1 obsahuje tlačidlo Start (Štart), ktoré

umožňuje prepínať medzi dvoma najnovšími aplikáciami, ktoré ste

otvorili. Tlačidlo Start (Štart) môže byť v režime Desktop (Pracovná

plocha) prístupné z úvodnej obrazovky a v ľubovoľnej aplikácii, ktorá je

práve otvorená na obrazovke.

Tlačidlo Start (Štart) na úvodnej obrazovke

POZNÁMKA: Skutočná farba tlačidla Start (Štart) sa mení v závislosti od

nastavenia zobrazenia, ktoré ste vybrali pre úvodnú obrazovku.

Ak chcete ukázať tlačidlo Start (Štart), ukazovateľ myši

presuňte do ľavého rohu úvodnej obrazovky alebo na

ľubovoľnú otvorenú aplikáciu.

background image

54

notebooku Elektronická príručka

Tlačidlo Start (Štart) v režime Desktop (Pracovná plocha)

Kontextová ponuka

Keď kliknete na tlačidlo Start (Štart) a podržíte ho, kontextová ponuka

sa zobrazí ako okienko s rýchlym prístupom k niektorým z programov v

operačnom systéme Windows ® 8.1.

Kontextová ponuka tiež obsahuje nasledujúce možnosti na vypnutie

prenosného počítača: odhlásiť, nečinný režim, vypnúť, reštartovať.

background image

notebooku Elektronická príručka

55