ASUS ROG G751JY - Prístupové body

background image

Prístupové body

Prístupové body na obrazovke vám umožňujú spúšťať programy a

získať prístup k nastaveniam vášho notebooku. Funkcie v rámci týchto

prístupových bodov možno aktivovať pomocou plochy touchpad.

Prístupové body v rámci spustenej aplikácie

Prístupové body na úvodnej obrazovke

background image

notebooku Elektronická príručka

51

Prístupový bod

Činnosť

ľavý horný roh

Posúvajte ukazovateľom myši v ľavom

hornom rohu, kliknite na zmenšeninu

aktuálnej aplikácie a vráťte sa na túto

spustenú aplikáciu.
Ak ste spustili viac než jednu aplikáciu,

posunutím nadol zobrazíte všetky spustené.

aplikácie.

ľavý spodný roh

Na orazovke spustenej aplikácle:

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku,

posúvajte ukazovateľom myši v ľavom

dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo

POZNÁMKA: Ak sa chcete vrátiť na úvodnú

obrazovku, na

klávesnici môžete tiež

stlačiť kláves Windows .

Z obrazovky úvodnej obrazovky:
Ak sa chcete vrátiť do pôvodnej aplikácie,

posúvajte ukazovateľom myši v ľavom

dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo

.

background image

52

notebooku Elektronická príručka

Prístupový bod

Činnosť

horná časť

Posúvajte ukazovateľom myši, až kým sa
nezmení na ikonu ruky. Presuňte aplikáciu na
novú pozíciu.

POZNÁMKA: Táto funkcia aktívneho bodu

funguje iba v spustenej aplikácii alebo ak

chcete použiť funkciu Snap (Urobiť snímku).

Viac informácií si pozrite vo funkcii Snap

(Urobiť snímku) v časti Práca s aplikáciami

Windows®.

pravý horný a

spodný roh

Posúvaním ukazovateľa myši v hornom alebo
dolnom pravom rohu spustite panel nástrojov
Charms bar.(Kúzlo).

background image

notebooku Elektronická príručka

53