ASUS ROG G751JY - Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti

background image

Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti

1.

Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring a

dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurácia

dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti.

2

Poklepte na položku Use the following IP address

(Používať nasledujúcu adresu IP).

3.

Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu

poskytnutú svojim poskytovateľom služby.

4.

V prípade potreby môžete tiež zadať adresu

preferovaného servera DNS a alternatívnu adresu

servera DNS a potom poklepte na tlačidlo OK.

background image

72

notebooku Elektronická príručka