ASUS ROG G751JY - Režim Lietadlo

background image

Režim Lietadlo

Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu,

ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.

Zapnutie režimu Lietadlo

Vypnutie režimu Lietadlo

alebo

1. Aktivujte

Charms bar (Lišta Charm).

2.

Poklepte na tlačidlo

a potom poklepte na

tlačidlo

.

3.

Tento režim vypnite presunutím posuvného

ovládača doľava.

Stlačte

.

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré

môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní

svojho notebooku počas letu dodržiavať.

background image

70

notebooku Elektronická príručka