ASUS ROG G751JY - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s

inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Za týmto účelom

použite dotykovú podložku nasledovným spôsobom:

1.

Aktivujte Charms bar (Lišta Charm)

2.

Poklepte na tlačidlo

a potom poklepte na možnosť

Change PC Settings (Zmeniť nastavenia počítača)

3.

V možnosti PC Settings (Nastavenia počítača)

vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom

poklepte na možnosť Add a Device (Pridať

zariadenie) na vyhľadanie zariadení s aktivovanou

funkciou Bluetooth.

4.

Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom

prenosnom počítači porovnajte s heslom, ktoré je

odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú rovnaké,

poklepte na tlačidlo Yes (Áno) na úspešné spárovanie

vášho prenosného počítača s príslušným zariadením.

POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení s aktivovanou

funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na zadanie

prístupového kódu vášho prenosného počítača.

background image

notebooku Elektronická príručka

69

alebo

1. Aktivujte

Charms bar (Lišta Charm).

2.

Poklepte na tlačidlo

a potom poklepte na

tlačidlo

.

3.

Tento režim zapnite presunutím posuvného

ovládača doprava.

Stlačte

.