ASUS ROG G751JY - Spustenie aplikácií

background image

Spustenie aplikácií

Ukazovateľ myši umiestnite na aplikáciu a aplikáciu

spustíte kliknutím ľavým tlačidlom alebo poklepaním.

Dvakrát stlačte tlačidlo

a potom stlačte tlačidlá

so šípkami na prehľadávanie v rámci aplikácií. Stlačením
tlačidla

spustite aplikáciu.

Presúvanie aplikácií