ASUS ROG G751JY - Lišta Charms bar

background image

Lišta Charms bar

Lišta Charms bar je nástroj, ktorý môžete spustiť na pravej strane svojej

obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú zdieľať

aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení vášho

notebooku.

Lišta Charms bar

background image

notebooku Elektronická príručka

61

Spustenie lišty Charms bar

POZNÁMKA: Po vyvolaní sa na začiatku lišta Charms bar zobrazí ako

zostava bielych ikon. Obrázok hore znázorňuje vzhľad lišty Charms bar po

jej aktivovaní.

Na spustenie lišty Charms bar používajte plochu touchpad alebo

klávesnicu svojho notebooku.

Posuňte ukazovateľ myši do pravého alebo ľavého

horného rohu obrazovky.

Stlačte kláves

background image

62

notebooku Elektronická príručka

Search(Vyhľadávanie)

Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbory,

aplikácie alebo programy vo vašom notebooku.

Share(Zdieľanie)

Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie

prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.

Start(Úvodná obrazovka)

Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú

obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj

použiť aj na zobrazenie práve otvorených aplikácií.

Devices(Zariadenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať

súbory so zariadeniami pripojenými k vášmu notebooku,

ako je externý monitor alebo tlačiareň.

Settings(Nastavenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam

vášho notebooku.

Obsah lišty Charms bar

background image

notebooku Elektronická príručka

63