ASUS ROG G751JY - Funkcia Snap

background image

Funkcia Snap

Funkcia Snap umožňuje zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba s

možnosťou pracovať s aplikáciami alebo prepínať medzi aplikáciami.

DÔLEŽITÉ! Pred používaním funkcie Snap (Urobiť snímku) sa uistite, že

rozlíšenie obrazovky prenosného počítača je nastavené na hodnotu 1 366

x 768 pixelov alebo vyššiu.

Lišta Snap

background image

64

notebooku Elektronická príručka

Using Snap

Na aktivovanie a používanie funkcie Snap (Urobiť snímku) použite

dotykovú podložku alebo klávesnicu prenosného počítača.

1.

Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať

funkciu Snap.

2.

Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť obrazovky.

3.

Keď sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky,

premiestnite aplikáciu na pravú alebo ľavú stranu

panela displeja.

4.

Spusťte ďalšiu aplikáciu.

1.

Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať

funkciu Snap.

2.

Ak chcete urobiť snímku aplikácie do ľavej alebo
pravej časti okna, stlačte tlačidlo

a tlačidlo s

ľavou alebo pravou šípkou.

3.

Spusťte ďalšiu aplikáciu. Táto aplikácia je

automaticky umiestnená do prázdneho okna.

background image

notebooku Elektronická príručka

65