ASUS ROG G751JY - Ďalšie klávesové skratky

background image

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové

skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci

systému Windows® 8.1.

\

Prepína medzi úvodnou obrazovkou Start a

poslednou spustenou aplikáciou

V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC

(Tento počítač).

Otvára možnosť File (Súbor) z panela úloh

Search (Vyhľadať).

Otvorí tablu Vyhľadanie súboru

Otvorí tablu Zdieľanie

Otvorí tablu Nastavenia

Otvorí tablu Zariadenia

Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia

Minimalizuje aktívne okno

background image

66

notebooku Elektronická príručka

Spúšťa okno Project (Projekt)

Otvára možnosť Everywhere (Všade) z

panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvorí okno Spustenie

Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia

prístupu
Otvára možnosť Settings (Nastavenia) z

panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start

(Start)

Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a

priblíži vašu obrazovku

Slúži na oddialenie vašej obrazovky

Otvorí Nastavenia moderátora

background image

notebooku Elektronická príručka

67