ASUS ROG G751JY - Používanie numerickej klávesnice

background image

Používanie numerickej klávesnice

Numerickú klávesnicu v prenosnom počítači možno používať na

zadávanie číslic alebo ako klávesy so šípkami.

Stlačením tohto tlačidla

môžete

prepínať medzi používaním klávesnice ako číslicové

klávesy alebo ako smerové klávesy.

POZNÁMKA: Stlačením klávesu ROG otvoríte aplikáciu Gaming Center v

prenosnom počítači.

Kláves ROG

background image

notebooku Elektronická príručka

43