ASUS ROG G751JY - Ľavá strana

background image

Ľavá strana

Otvalebo pre zámok Kensington®

Otvalebo pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť

prenosný počítač pomocou zabezpečovacích zariadení,

ktaleboé sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami

typu Kensington®.

Palebot USB 3.0

Tento palebot pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB

3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne

kompatibilný s USB 2.0.

Optická mechanika

Optická mechanika v prenosnom počítači môže podpaleboovať

niekoľko falebomátov diskov, ako sú disky CD, DVD,

zapisovateľné disky alebo prepisovateľné disky.

Indikátor optickej diskovej mechaniky

Tento indikátor svieti, keď sa pri zapnutom prenosnom počítači

stlačí tlačidlo na vysunutie optickej diskovej mechaniky. Tento

indikátor sa tiež rozsvieti, keď optická disková mechanika

načítava dáta z alebo zapisuje na disk.

Tlačidlo na vysunutie optickej diskovej mechaniky

Stlačením tohto tlačidla sa vysunie blok mechaniky optického disku.

background image

notebooku Elektronická príručka

23

Otvalebo na vysunutie optickej diskovej mechaniky

Otvalebo na ručné vysunutie sa používa na vysunutie bloku

mechaniky v prípade, keď nefunguje elektronické tlačidlo na

vysunutie.

VÝSTRAHA! Tento otvalebo na ručné vysunutie používajte len

vtedy, keď elektronické tlačidlo na vysunutie nefunguje.

POZNÁMKA :Viac podrobností si pozrite v časti Používanie

optickej diskovej mechaniky v tejto príručke.

Čítačka pamäťovej karty

Tento notebook je vybavený štrbinou vstavanej čítačky kariet,

ktorá podporuje formáty kariet MMC a SD.

background image

24

notebooku Elektronická príručka