ASUS ROG G751JY - Obnovenie vášho systému

background image

Obnovenie vášho systému

Možnosti obnovenia vo vašom prenosnom počítači umožňujú obnoviť

systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia

na zlepšenie výkonu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy vo vašom

prenosnom počítači si zálohujte súbory s údajmi.

Aby nedošlo k strate údajov, poznačte si dôležité prispôsobené

nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a

heslá.

Pred resetovaním systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojený

do elektrickej zásuvky.

Operačný systém Windows® 8.1 umožňuje vykonať ktorúkoľvek z

nasledujúcich možností obnovy:

Refresh your PC without affecting your files (Obnovenie

počítača bez poškodenia súborov) - Táto možnosť umožňuje

obnoviť prenosný počítač bez poškodenia osobných údajov

(fotografie, hudba, video súbory, dokumenty) a aplikácie z

pamäte operačného systému Windows®.

Pomocou tejto možnosti môžete prenosný počítač obnoviť na

štandardné nastavenia a odstrániť iné nainštalované aplikácie.

Remove everything and reinstall Windows (Odstrániť všetko a

znova nainštalovať Windows) - Táto možnosť resetuje prenosný

počítať na jeho nastavenia z výroby. Pred vykonaním tejto

možnosti si musíte zálohovať svoje údaje.

background image

90

notebooku Elektronická príručka

Advanced startup (Rozšírené spustenie) - Táto možnosť

umožňuje vykonávať iné rozšírené možnosti obnovy vo vašom

prenosnom počítači, ako napríklad:

-

používať mechaniku USB, sieťové pripojenie alebo

obnovovací disk DVD pre Windows na spustenie prenosného

počítača.

-

Pomocou možnosti Troubleshoot (Odstraňovanie

problémov) môžete aktivovať ktorúkoľvek z týchto

možností rozšírenej obnovy: obnovenie systému, obnovenie

obrazu systému, oprava spustenia, príkazový riadok,

nastavenia firmvéru UEFI, nastavenia spustenia.

background image

notebooku Elektronická príručka

91