ASUS ROG G751JY - Particularizarea aplicaţiilor

background image

Particularizarea aplicaţiilor

Aveţi posibilitatea să mutaţi, să redimensionaţi sau să anulaţi fixarea

aplicaţiilor din ecranul Start utilizând paşii de mai jos.

Pentru a muta o aplicaţie, atingeţi de două ori aplicaţia,

apoi glisaţi-o şi fixaţi-o într-o locaţie nouă.

Mutarea aplicaţiilor

background image

Manual electronic pentru notebook

57

Închiderea aplicaţiilor

1.

Deplasaţi cursorul mouse-ului în partea

superioară a aplicaţiei lansate, apoi aşteptaţi ca

acesta să se schimbe într-o pictogramă în formă

de mână.

2.

Trageţi şi apoi plasaţi aplicaţia în partea de jos a

ecranului pentru a o închide.

Din ecranul aplicaţiei lansate, apăsaţi tastele

.

Redimensionarea aplicaţiilor

Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara sa

de setări, apoi atingeţi

şi selectaţi o dimensiune

pentru cadrul aplicaţiei.

Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara

Customize (Personalizare) şi apoi atingeţi

Anularea fixării unor aplicaţii

background image

58

Manual electronic pentru notebook