ASUS ROG G751JY - Advanced options (Opţiuni complexe)

background image

Uruchom pasek paneli funkcji i wybierz Settings (Ustawienia).

2. Wybierz

Change PC Settings (Zmień ustawienia PC).

background image

92

Manual electronic pentru notebook

3.

W opcjach PC Settings (Ustawienia PC), wybierz Update and

recovery (Aktualizacja i przywracanie).

4.

W opcjach Update and recovery (Aktualizacja i przywracanie),

wybierz Recovery (Przywracanie), a następnie wybierz opcję

przywracania do wykonania.

background image

Manual electronic pentru notebook

93

Capitolul 5: