ASUS ROG G751JY - Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię Europejską

background image

Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię

Europejską

Laptop ten został wyróżniony etykietą „EU Flower” przez Unię Europejską, która

poświadcza, że niniejszy produkt posiada następujące cechy:
1.

Mniejsze zużycie energii podczas użytkowania oraz działania w trybie

gotowości.

2.

Ograniczone wykorzystanie ciężkich metali toksycznych.

3.

Ograniczone wykorzystanie substancji szkodliwych dla środowiska i

zdrowia ludzkiego.

4.

Ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów poprzez popieranie

utylizacji.

5.

Łatwe aktualizowanie i wydłużenie żywotności, poprzez zapewnienie

kompatybilnych części zapasowych, takich jak baterie, zasilacze,

klawiatura, pamięć i jeśli dostępny jest napęd CD lub DVD.

6.

Ograniczenie trwałych odpadów poprzez realizację polityki zwrotnego

przyjmowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat etykiety „EU Flower”, należy odwiedzić

stronę internetową dla etykiety „Eco” Unii Europejskiej: http://www.ecolabel.eu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

133

Zgodność i deklaracja zgodności z

ogólnoświatowymi przepisami ochrony

środowiska

Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji

produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu

ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska.

Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania

przepisów.

Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm w celu

uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi

są zgodne produkty ASUS:
Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Koreańskie przepisy RoHS

Szwajcarskie przepisy dotyczące energii