ASUS ROG G751JY - Instalacja dysku twardego

background image

Instalacja dysku twardego

W przypadku wymiany dysku twardego notebooka należy postępować

zgodnie z poniższą procedurą.

WAŻNE: W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i

niezawodności dysk twardy należy kupić u jednego z autoryzowanych

sprzedawców tego komputera.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego

należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i

telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,

zestaw baterii, itd.).

UWAGA:

Wygląd notebooka od spodu może różnić się w zależności od

modelu, ale instalację dysku twardego wykonuje się w ten sam

sposób.

Zalecane jest, aby wymiana dysku twardego przebiegała pod

nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Można także udać

się do autoryzowanego centrum serwisowego w celu uzyskania

pomocy.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

95

A.

Połóż notebook na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

B.

Wyciągnij gumową pokrywę w celu odsłonięcia śruby w pokrywie

wnęki.

WAŻNE! Gumowa pokrywa została zaprojektowana w taki sposób, że

pozostaje przymocowana do pokrywy wnęki notebooka. NIE należy

oddzielać jej na siłę ani wyjmować całkowicie z pokrywy wnęki.

C.

Poluzuj śrubę znajdującą się w pokrywie wnęki.

WAŻNE! Śruba została zaprojektowana w taki sposób, że pozostaje

przymocowana do pokrywy wnęki notebooka. NIE należy wyjmować jej

na siłę.

gumowa

pokrywa

śruba

background image

96

Podręcznik elektroniczny do notebooka

D.

Przytrzymaj gumową pokrywę i odciągnij ją ostrożnie w stopniu

wystarczającym na odłączenie pokrywy wnęki od notebooka.

E.

Zdejmij całkowicie pokrywę wnęki i odłóż ją.

gumowa pokrywa

Pokrywa wnęki

F.

Wykręć śruby mocujące kieszeń dysku twardego do wnęki.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

97

G.

Odłącz kieszeń dysku twardego od portu dysku twardego, a

następnie wyjmij kieszeń z wnęki.

H.

Obróć kieszeń dysku twardego górą do dołu, a następnie wykręć śruby.

I.

Wyjmij stary dysk twardy z kieszeni.

background image

98

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Aby wyjąć dysk twardy zamocowany w kieszeni dysku twardego:

1.

Wykręć wszystkie śruby po bokach kieszeni dysku twardego.

2.

Wyjmij stary dysk twardy z kieszeni, a następnie połóż go

na płaskiej i suchej powierzchni stroną z płytką drukowaną

skierowaną ku górze, tak jak to zostało pokazane na

poniższej ilustracji.

stary dysk twardy

Kieszeń dysku twardego

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

99

J.

Weź nowy dysk twardy.

K.

Włóż nowy dysk twardy płytką drukowaną skierowaną w stronę

kieszeni dysku twardego.

Notatki:

Upewnij się, że złącza dysku twardego nie są blokowane

przez żadną część kieszeni.

L.

Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.

M.

Dopasuj i włóż złącze SATA dysku twardego do złącza SATA

notebooka PC.

background image

100

Podręcznik elektroniczny do notebooka

O.

Wyrównaj i umieść na miejscu pokrywę wnęki.

N.

Przymocuj dysk twardy i wnękę dysku śrubami odkręconymi w

czynnościF.

UWAGA: Powtórz czynności A do N w celu instalacji innego dysku

twardego.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

101

P.

Włóż i przykręć wyjętą wcześniej śrubę.

Q.

Umieść gumową pokrywę z powrotem w pokrywie wnęki.

gumowa

pokrywa

śruba

background image

102

Podręcznik elektroniczny do notebooka