ASUS ROG G751JY - Przywracanie systemu

background image

Przywracanie systemu

Użycie opcji przywracania komputera notebook PC, umożliwia

przywrócenie systemu do jego oryginalnego stanu lub odświeżenie

ustawień w celu poprawienia działania.

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem w komputerze notebook PC jakichkolwiek opcji

przywracania, należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Aby uniknąć utraty danych należy zapisać wszystkie ważne,

dostosowane ustawienia, takie jak ustawienia sieci, nazwy

użytkownika i hasła.

Przed ponownym uruchomieniem systemu należy się upewnić, że

notebook PC jest podłączony do źródła zasilania.

Windows® 8.1 umożliwia wykonanie następujących opcji przywracania:

Refresh your PC without affecting your files (Odświeżenie

komputera PC, bez zmiany plików użytkownika) - Ta opcja

umożliwia odświeżenie komputera notebook PC, bez zmiany

plików osobistych (zdjęcia, muzyka, wideo, dokumenty) i aplikacji

z Windows® store.

Używając tej opcji, użytkownik może przywrócić domyślne

ustawienia notebooka PC i usunąć inne zainstalowane aplikacje.

Remove everything and reinstall Windows (Usunięcie

wszystkiego i ponowna instalacja Windows) - Ta opcja

resetuje notebook PC do jego ustawień fabrycznych. Przed

uruchomieniem tej opcji należy wykonać kopię zapasową swoich

danych.

background image

90

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Advanced startup (Zaawansowane uruchamianie)- Użycie

tej opcji, pozwala na wykonanie innych zaawansowanych opcji

przywracania komputera notebook PC, takich jak:

-

Użycie do uruchomienia notebooka PC napędu USB,

połączenia sieciowego lub płyty DVD przywracanie

Windows.

-

Użycie funkcji Troubleshoot (Rozwiązywanie błędów) do

włączenia dowolnych, zaawansowanych opcji przywracania:

System Restore (Przywracanie systemu), System Image

Recovery (Przywracanie obrazu systemu), Startup Repair

(Naprawa uruchamiania), Command Prompt (Wiersz

poleceń), UEFI Firmware Settings (Ustawienia firmware

UEFI), Startup Settings (Ustawienia uruchamiania).

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

91